Felhasználási feltételek

Kérjük, olvassa el a feltételeket. Honlapunk vagy online áruházunk elérésével vagy használatával Ön vállalja, hogy az ezen felhasználási feltételek és a hivatkozás által beépített kifejezések kötelezik magukat. Ne használja a webhelyet vagy az online áruházat, ha nem ért egyet ezekkel a kifejezésekkel.

Nem készítünk vizsgálatokat termékeinhez. Abban az esetben, ha egy laborba kívánja küldeni, kérjen egy reprezentatív termékmintát. A mintákat az EU gyógyszerkönyv 2.8.20. monográfia szerint húzzuk.

Webáruház üzemeltetője

Szolgáltató neve Green Pulse ec.
E-mail címe info@greenpulse.hu
Telefonszáma +36 21 292 0095
Címe 2676 Cserhátsurány, Sréter János út 0137/2
Cégjegyzék száma 12-11-001619
Nyilvántartásba vevő szerv Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága
Adószám
26297507-2-12
Bankszámla szám 11741017-24154017
Békéltető testület neve Nógrád Megyei Békéltető Testület (Salgótarján, Alkotmány út 9/a. fsz. 4. — 32/520-860 — nkik@nkik.hu – www.bekeltetes-nograd.hu). A békéltető testületi eljárásban az eladót együttműködési kötelezettség terheli.

Szállítási és fizetési feltételek

A megrendelések azonnal feldolgozásra kerülnek. A gyógynövényeket a készlettől függően 2-3 munkanapon belül postázzuk.
A megrendelt termékeket futárszolgálattal vagy árufuvarozással szállítjuk. A futárszolgálat munkanapokon 8 és 17 óra között szállít csomagokat. Módosíthatja a címet vagy kérheti a következő napi kézbesítést.

Szállítási költségek

A megrendelt termékek a vásárlás során megadott címre kerülnek szállításra. Termékeinket papírdobozokban vagy papírzsákokban, nagy mennyiség esetén palettán szállítjuk. A termékek adatlapján feltöntetjük a kiszerelések súlyát és a csomagolás dimenzióit. A fuvarköltséget a web-shop a térfogat alapján kalkulálja. Mivel a fuvarköltségeket folyamatosan drágulnak, ezeket előre ésszerűen nem lehet kiszámítani. Az alábbi táblázatban feltüntetettől eltérhetnek. Ha a rendelt áruk mennyisége eléri a 3000 kg-ot, a szállítás ingyenes.

Csomagolások

TipusHosszúságSzélességMagasságSzállítási költségKilónkénti költség
papírdoboz40 cm40 cm60 cm4 562 Ft0 Ft
raklap80 cm120 cm180 cm168 087 Ft28 Ft
Az árakat az Aszf-ben utoljára 2022.06.01.-én frissítettük.

Fizetés

A vásárlás teljesítése lehetséges előre utalással vagy bankkártyával történő fizetéssel. Amennyiben átutalásos fizetési módot választ, a termékek postázását csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.

Rendelés menete

A leadott megrendelést követően rendszerünk egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről. A termékek a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül átadásra kerülnek a futárnak.  A megrendelés teljesítéséről e-mailben értesítjük vásárlóinkat.

Abban az esetben, ha készlet hiány miatt pár napos késéssel tudjuk csak a csomagot átadni a futárnak, telefonon vagy e-mailben értesítjük vásárlóinkat.

Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek

A rendelést telefonon vagy E-mail útján lehet módosítani.

Vásárlási feltételek

Távszerződés

A szerződés tárgya a web áruházban található összes árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A webáruházban található termékek adatai a megrendelés időpontjában érvényesek. Újabb ugyanazon termékre vonatkozó, de későbbi időpontban történő megrendelés esetén, az adatok változhatnak. A webáruházban található ajánlatok az adott időpontban hatályosak.

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a Green Pulse ec. e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014 Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Green Pulse ec. (2676 Cserhátsurány, Sréter János út 0137/2, Cégjegyzékszám: 12-11-001619, Adószám: 26297507-2-12) mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Amennyiben a Vevő a vásárlás során házhoz szállítást kért, a Szállító köteles – az áru ellenértékének beérkezését követően – a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott terméke(ke)t az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni!

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

A Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt termékeket megfizetni illetve azokat a Szállító által a megadott címre kiszállításkor átvenni.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 számú Kormányrendelet szabályai az irányadóak.

A web áruház használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a “Green Pulse ec.” nem iktatja.

Vásárlás és megrendelés

A keresett és megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rakom” gombra kattintva helyezheti a kosárba, amely minden terméklista oldalon, és részletes termék adatlap oldalán megtalálható a termék mellett.

A kosárba helyezett termékeket törölheti, illetve módosíthat a kiválasztott termék mennyiségén a „Kosár Megtekintése” gombra kattintva. A kosár tartalmát bővítheti, amennyiben további termékeket kíván vásárolni, illetve be is fejezheti a vásárlást a fejlécben található „Pénztár” gombra kattintva.

A rendelés összesítő oldalon lehetőség van a rendeléshez kapcsolódó információk megtekintésére, és módosítására, illetve a Szállító részére a megrendeléssel kapcsolatos egyéb szöveges tartalmú üzenet küldésére. Az adatok kitöltése után, a rendelés összesítő oldalon a „Megrendelés Elküldése” gombra kattintva küldheti el a rendelést.

A webáruházban feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Reklamáció

Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi vagy minőségi kifogás áll fenn a Szállító a kifogásolt terméket visszaszállítja. Jogos reklamáció esetén az új termék kiszállításának a díja a Green Pulse ec.-t terheli.

Panaszügyintézés helye (1997.évi CLV törvény rendelkezései alapján):

 • telefonon: +36 21 292 0095
 • személyesen szóban vagy levélben: 2676 Cserhátsurány, Sréter János út 0137/2
 • e-mailben: info@greenpulse.hu
 • online vitarendezési platform, a jogviták rendezésérehasználható: http://ec.europa.eu/odr

Elállás

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. Kormány rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog

 • már a rendelés leadása után is, nem csak az átvételét követően

14 naptári napon belül írásban gyakorolható. A termékeket, az elállási nyilatkozat elküldését követően 14 naptári napon belül vissza kell juttatni a Szállító részére. A fogyasztó az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szállító részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a Green Pulse ec. köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni. Elállás esetén a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles állni. Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható. Ha a vásárló, nem a legolcsóbb szállítási módot választotta, a szállító az ebből adódó többletköltséget nem köteles megtéríteni. Ha a megrendelő a termékek minőségi és mennyiségi elleőrzéséhez szükséges mennyiségnél többet használ fel, akkor azt köteles a szállítónak megtéríteni.

Az elállás történhet:

 • telefonon: +36 21 292 0095
 • személyesen vagy levélben: 2676 Cserhátsurány, Sréter János út 0137/2
 • vagy e-mailben: info@greenpulse.hu

Nem elég csak visszaküldeni az árut. Kérjük közölje velünk döntését egyértelműen, vagy használja az alábbi űrlapot :

Elállási nyilatkozat

Címzett: Green Pulse ec.
H-2676 Cserhátsurány, Sréter János út 0137/2
info@greenpulse.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

Átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? — Ön a Green Pulse ec. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint a 373/2021. Kormány rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? — Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? — Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy hónap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? — Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? — A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Green Pulse ec. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? — Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? — Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? — A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? — Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? — Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? — A kizárólag akkor, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Tárhelyszolgáltató

A www.nam.hu webáruház az Dotroll Kft szerverén fut.

Tárhelyszolgáltató Dotroll Kft
Tárhelyszolgáltató email címe support@dotroll.com
Tárhelyszolgáltató címe 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
Tárhelyszolgáltató adószáma 13962982-2-42

Adatvédelmi nyilatkozat

Green Pulse ec. (továbbiakban: Szállító) az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja. A Szállító az adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

Szállító adatokat meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjt, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében a lehető legrövidebb ideig, az adattakarékosság és az adatelkerülés elvét is figyelembe véve kezel.

A Szállító internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás. Ilyen például az online vásárlás.

Ezen esetekben a vásárláshoz legszükségesebb adatok kizárólag az online ügylet lebonyolításához, a számlázáshoz, illetve a termék házhoz szállításának érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Ezt követően a megadott adatok törlésre kerülnek.

A Szállító az ügyfél adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szállító kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán Szállító, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.

A szolgáltatást igénybe vevőknek lehetőségük van arra, hogy annak igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szállítóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére – a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével az ügyfélnek számolnia kell.

Jogi Nyilatkozat

A cég képviselője: Nagy Balázs ügyvezető

A honlapon található összes tartalom (képek, termékek, szövegek) a Green Pulse ec. tulajdona, beleegyezése nélkül más oldalon, más adatbázisban fel nem használható.

A képek csak illusztrációk!

Felelősség kizárása

Figyelmeztetés a gyógynövények alkalmazásához!

A gyógynövények gyógyászati célra történő felhasználása előtt minden esetben kérje ki gyógyszerésze, kezelőorvosa tanácsát, mert ők az állapotának, korának, gyógyszerszedési szokásainak ismeretében egyénre szabott tanácsot tudnak adni az alkalmazható növényi eredetű készítményekkel kapcsolatban!

A gyógynövény ismertetők “Figyelmeztetés” rovatában leírtak feltétlenül szükségesek annak mérlegeléséhez, hogy a felhasználó valamely gyógynövényt biztonsággal alkalmazhat-e orvosi ellátást nem igénylő panaszaira.

Valamely összetevővel szemben tapasztalt egyéni túlérzékenység kizárja a növény további felhasználását, és ilyenkor azonnal szakorvoshoz kell fordulni!

Erős hatású szerek gyógyászati célra történő felhasználása csak orvosi előírás alapján és gyógyszerész által elkészített gyógyszerformában történhet.

Terhesség és súlyos megbetegedések fennállása esetén a gyógynövényterápia alkalmazása előtt kérje ki kezelőorvosa vagy gyógyszerésze szakvéleményét!

Belső vérzések, cukorbetegség, gyomor- és nyombélfekély, magas vérnyomás, migrén, bélszűkület, epilepszia, asztma, lázzal járó akut megbetegedések, krónikus vesebetegség és szívműködési zavarok stb. nem kezelhetők kizárólag növényi eredetű gyógyhatású termékekkel, de a gyógynövényi részekből készült szerek orvosi felügyelettel a klasszikus gyógyszeres terápia mellett kiváló kiegészítő szerepet tölthetnek be a gyógyításban.

A Green Pulse ec. írásai az internet témához kapcsolódó oldalainak, valamint szakirodalmak felhasználásával, azok tanácsait figyelembe véve készültek.

A gyógynövények felhasználásának bizonyos esetekben és állapotok mellett kis dózisban is lehetnek káros egészségügyi hatásai, ezért

Az itt leírtak alkalmazása csak saját felelősségre történhet!

A Green Pulse ec. oldalain megjelenő tartalmak helyességéért semmiféle felelősséget nem vállal, azokat csak informális jelleggel közli és kifejezetten hangsúlyozza, hogy a lehetséges kockázatokról és mellékhatásokról a gyógynövények alkalmazása előtt kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!